Zpracování osobních údajů

Organizátor tímto informuje účastníky soutěže o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení a zpracování marketingových nabídek společnosti Penam, a.s. vyslovujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a souhlas se zasíláním obchodních sdělení o produktech správce, a včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Totožnost a kontaktní údaje správceUNITED BAKERIES a.s., IČO:28976231, SE SÍDLEM NA ADRESE Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 15638/MSPH, email: info@united-bakeries.cz
Rozsah zpracovávaných údajůJméno, příjmení, kontakt ve formě e-mailové adresy.
Účely zpracováníZasílání obchodních sdělení o produktech správce, a to včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky
Právní základ pro zpracováníSouhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení 
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženyOsobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.
Poučení subjektu údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení a zpracování marketingových nabídek není povinný pro účast v této soutěži. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete zde.