Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „Nařízení“)

Souhlasím, aby společnost UNITED BAKERIES a.s., IČO: 289 76 231,se sídlem: Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 155 00 (dále jen „Správce“), na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, zpracovala jméno a emailovou adresu (dále jen „Osobní údaje“) za účelem zasílání obchodních sdělení.

Souhlasím, aby Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány do odvolání tohoto souhlasu, nejdéle však po dobu trvání účelu zpracování.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by zpracováním mých osobních údajů došlo k porušení Nařízení.

Zaškrtnutím políčka se souhlasem prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.